Gyro Sensor programeren

 

Instructie voor het programmeren van de Gyro sensor:

(by Sander)

De Gyro Sensor                                                     

Wat is een Gyrosensor?

Een temperatuursensor meet de temperatuur. Een afstandsensor meet de afstand. En zo meet de Gyrosensor de hoek.

Waar kun je de Gyro voor gebruiken?

  • Een robot een heel precieze bocht laten maken:

Als je de robot een hoek van bijvoorbeeld 77 graden wilt laten maken, kan de Gyro in de bocht perfect volgen hoever de robot is gedraaid en op het juiste moment aangeven dat  de bocht klaar is.

  • Een robot heel precies rechtdoor laten rijden

Heel vervelend, maar dikwijls slingert de robot een beetje, of rijdt na de start scheef weg. Maar als de gyro bijvoorbeeld meet dat de robot naar links af begint te wijken kan hij de linker motor een seintje geven dat hij even iets sneller moet draaien. Hetzelfde als het bij de rechter motor nodig is. En dat doet hij wel 1000 keer per seconde, zodat het gevolg is: de robot rijdt een kaarsrechte lijn !

Hoe moet je een gyro bocht programmeren?

Door de massa  van de robot zal hij een paar graden doorschieten. Dus de gewenste hoek een paar graden kleiner maken.

Hoe moet je het rijden in een rechte lijn programmeren?

Om rechtdoor te blijven rijden moet de gyro steeds meten of de hoek nog klopt. Daarvoor heb je dus iets nodig dat kan HERHALEN. Dat doe je met een LOOP. In de loop kijkt de gyro naar de huidige hoek en kan hem steeds bijstellen

De uitkomst van de huidige hoek wordt in het rode rekenblok afgetrokken van 0. Die uitkomst gaat naar de rijrichting van het stuurblok. En dat wordt steeds maar herhaalt tot de ingestelde aantal rotaties zijn gemaakt.

Waar moet je bij de gyro op letten?

  • Zorg dat de gyro gekalibreerd is
  • Zorg dat de gyro in de rijrichting is gemonteerd, en onbeweeglijk vast zit
  • Zet bij de start de gyro altijd op 0
  • Raak na de start de robot niet meer aan want dan weet de gyro de juiste hoek niet.
  • Volg de hoek van de robot op je dashboard rechtsonder op je scherm van de laptop.

Nuttige instructie video’s